Виртуелни музеј Дунава

Керамичка посуда

Назив: Керамичка посуда
Место/Област: Ковин-Парк, Јужни Банат
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Рани средњи век
Епоха: Сеоба народа
Култура: Германска племена
Ближе датовање: 6. век
Материјал: Печена земља
Димензије: H - 11,5 cm; R 7,5 cm
Техника израде: Витло
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006.

Опис

Посуда краћег извијеног врата, тамносиве боје, фине фактуре, добро печена, рађена на витлу. Дно посуде је непрофилисано. Оштећена је на врату и ободу.