Виртуелни музеј Дунава

Керамичка посуда

Назив: Керамичка посуда
Место/Област: Ковин-Парк, Јужни Банат
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Рани средњи век
Епоха: Сеоба народа
Култура: Германска племена
Ближе датовање: 5-6. век
Материјал: Печена земља
Димензије: H 10,5; R 6,8 cm
Техника израде: Витло
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006.

Опис

Посуда краћег извијеног врата и ненаглашеног обода, који је оштећен. Дно посуде је непрофилисано. Орнамент је у виду решеткастих жигосаних ромбова.