Виртуелни музеј Дунава

Врх стреле

Назив: Врх стреле
Место/Област: Чезава – Castrum Novae; Голубац / Ђердапска клисура
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Рани средњи век
Епоха: Рани средњи век
Култура: Рановизантијска
Ближе датовање: 7-8. век
Материјал: гвожђе
Димензије: L 11 cm
Техника израде: ковање
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006.

Опис

Троугаони двобридни врх стреле са бочним крајевима издуженим у виду ластавичјег репа, од којих је један оштећен. На врх се наставља издужени конусни тулац.