Виртуелни музеј Дунава

Део умба

Назив: Део умба
Место/Област: Чезава - Castrum Nove; Голубац / Ђердапска Клисура
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Рани средњи век
Епоха: Касна антика
Култура: Рановизантијска
Ближе датовање: 5-6. век
Материјал: бронза
Димензије: R - 24 cm
Техника израде: ливење
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Bеоgrаd 2006.

Опис

Фрагментовани умбо овалног облика. У средишту је очувано кружно ојачање са шиљком.