Виртуелни музеј Дунава

Зубун, женски

Назив: Зубун, женски
Место/Област: Раброво, Браничево
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Етнографски музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Српска, православна, сеоска
Материјал: Сукно
Димензије: L 113 cm, W 180 cm
Техника израде: Терзијски рад
Библиографија:

Опис

Од белог сукна, без рукава, напред отворен. Од струка на ниже проширен клиновима који су превијени и пришивени један према другом. Богато украшен нашивеним комадићима чоје претежно црвене и црне боје. Шаре су у виду кругова, кука и стилизованих цветова. Оивичен зеленим вуненим гајтаном.Носиле жене у свечаним приликама.