Виртуелни музеј Дунава

Фибула-запон

Назив: Фибула-запон
Локалитет: Велесница
Место/Област: Велесница, општина Кладово
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Насељавање словенских племена на Балканско полуострво
Епоха: Рани средњи век
Култура: Словенска
Ближе датовање: 6-7. век
Материјал: Бронза, лоше сребро
Димензије: L 13 cm, W 7, 2 cm
Техника израде: Ливење
Библиографија: Д. Димитријевић, Ј. Ковачевић, З. Вински, Сеоба народа - археолошки налази југословенскогПодунавља, Народни музеј Земун, каталог изложбе, Земун 1962, 122.

Опис

Фибула са људском маском на стопи и полукружном главом украшеном са седам кракова. Стопа и глава украшене геометризираним биљним украсом.