Виртуелни музеј Дунава

Ада Кале III

Назив: Ада Кале III
Аутор: Феликс Каниц
Хронологија: 1800 - 1900
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Ближе датовање: око 1860.
Димензије: 14,5 х 21 cm
Техника израде: Акварел

Опис

Феликс Каниц (1829 – 1904), археолог, етнолог, путописац и илустратор. Прва ликовна искуства стекао је радећи на илустровању археолошких часописа и новина. После студија историје и етнографије у Минхену, пропутовао је Италију и Црну Гору (1858). Више пута је боравио у Србији и Бугарској. Члан је СКА. У Народом музеју у Београду чувају се 12 његових дела (акварела). Сигн. доле десно: АдаКале