Виртуелни музеј Дунава

Солид Валентијана II

Назив: Солид Валентијана II
Место/Област: Каструм Нове (Чезава) / Голубац
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Касна антика
Култура: Римска
Ближе датовање: 387. година
Материјал: Злато
Димензије: Diameter 20,70 mm
Техника израде: Ковање
Библиографија: М. Васић, Чезава - castrum Novae, Старинар 33-34, 1982-3 (1984): 91-122; М. Васић, Златни и сребрни новац касне антике (284-450), Београд 2008: 111.

Опис

Валентинијан II, солид, ковница Константинопољ (387)

Аверс: DNVALENTINI-ANVSPFAVG.

Попрсје императора у оклопу и палудаментуму надесно. На глави дијадема у облику розете.

Реверс: CONCORDI-AAVGGG, официна E; у исечку, CONOB.

Константинопољ седи спреда на престолу, глава надесно. На глави шлем. У десној руци држи скиптар, у левој куглу. Десна нога на прамцу брода.

Tежина 4,45 г