Виртуелни музеј Дунава

Солид Теодосија II, ковница Константинопољ

Назив: Солид Теодосија II, ковница Константинопољ
Локалитет: Костол - Pontes / Transdrobeta
Место/Област: Костол, општина Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Касна антика
Култура: Римска
Ближе датовање: 443.
Материјал: Злато
Техника израде: Ковање
Библиографија: М. Васић, Налаз солида Теодосија II у каструму Понтес, Нумизматичар 6, 1983 (Београд):100, кат. 5, сл. 5.

Опис

Теодосије II, солид, ковница Константинопољ (443)

Аверс: DNTHEODOSI-VSPFAVG.

Попрсје императора спреда с копљем и штитом.

Реверс: IMPXXXXIICOS• - XVIIPP•. У исечку COMOB. У пољу, лево, звезда.

Константинопољ седи налево. У десној руци држи куглу са крстом, у левој скиптар.

Tежина 4,48 g