Виртуелни музеј Дунава

Солид Теодосија II, ковница Константинопољ

Назив: Солид Теодосија II, ковница Константинопољ
Локалитет: Костол - Pontes / Transdrobeta
Место/Област: Костол, општина Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Касна антика
Култура: Римска
Ближе датовање: 429-430.
Материјал: Злато
Техника израде: Ковање
Библиографија: М. Васић, Налаз солида Теодосија II у каструму Понтес, Нумизматичар 6, 1983 (Београд): 99, кат. 1, сл. 1.

Опис

Теодосије II, солид, ковница Константинопољ (429-430)

Аверс: DNTHEODO - SIVSPFAVG.

Попрсје императора спреда с копљем и штитом.

Реверс: VOTXXX - MVLTXXXXB. У исечку CONOB. У пољу, десно, звезда.

Константинопољ седи налево. У десној руци држи куглу са крстом, у левој скиптар.

Тежина 4,48 g