Виртуелни музеј Дунава

Орао белорепан (Haliaeetus albicilla)

Назив: Орао белорепан (Haliaeetus albicilla)
Место/Област: Горње подунавље
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Природњачки музеј у Београду
Држава: Србија
Димензије: 60 x 60 x 70 cm
Техника израде: Таксидермија на постаменту

Опис

Орао белорепан је типична грабљивица поплавних шума. Гнездо смешта на високом дрвећу какво се може наћи дуж великих водотокова као што су Дунав и Тиса. Белорепан је глобално угрожена врста, а бројност гнездећих парова у Србији се процењује на око 55. Храни се рибом и другим птицама које успе да улови на реци или околним барама.

Из музејских збирки