Виртуелни музеј Дунава

Преисторијска бронзана фигура

Назив: Преисторијска бронзана фигура
Локалитет: Мала Врбица / Ливаде
Место/Област: Кладово
Хронологија: 2000 п.н.е. - 1000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Касно бронзано доба
Епоха: Преисторијска
Култура: Жутобрдска
Ближе датовање: 1300-1200. п.н.е.
Материјал: Глина
Димензије: H 9.5 cm
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); М. Вукмановић, у: Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат.бр. П 55; за локалитет и резултате, вид. Ђердапске свескe / Cahiers des Portes de Fer / CPF, II/1984, III/1986. (др П. Поповић - М. Вукмановић)

Опис

Мaлa глинeнa, репрезентативна, култна фигуринa са антрополошким назнакама, дeкoрисaнa маштовитим комбинацијама линеарних и криволинијских орнамената спојених и у виду препознатљивих, астралних симбола истакнутих белом бојом, што је и стилска одлика овога периода развијеног бронзаног доба.

Ливаде / Maлa Врбицa: систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, др П. Поповић-М. Вукмановић)