Виртуелни музеј Дунава

Римски бог Јупитер

Назив: Римски бог Јупитер
Локалитет: Костол - Pontes / Transdrobeta
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Римски лимес: Севери (после 210. год)
Епоха: Римска
Ближе датовање: 2-3. век н.е.
Материјал: Мермер, жућкасто-сивкаст
Димензије: H 0.65, W 0.35 m
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); Ј.(Ранков) Кондић, Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат.10; вид. Ђердапске свеске / Cahiers des Portes de Fer /CPF/, II/1984, Статуа Јупитера, 49-52; за исти локалитет-римски каструм Понтес и Трајанов мост, уп. и Ђердапске свеске / Cahiers des Portes de Fer /CPF, I/1980, као и IV/1987.

Опис

Рeпeрeзeнтaтивнa мeрмeрнa скулптурa врховног римског бoга Јупитeра нa прeстoлу (глава недостаје), са посветом на бази, коју је, најбољем и највећем Јупитеру, поставио аугастал града Дробета/Турну Северин/ augustal coloniae Drubetae.

Римска тврђава Понтес/Pontes-Трајанов мост (Костол): систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, М.Гарашанин-М.Васић-Г.М.Вујовић)