Виртуелни музеј Дунава

Средњовековна глинена посуда

Назив: Средњовековна глинена посуда
Место/Област: Средњовековно насеље крај Трајановог моста/Pontes (Костол); Кладово
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Епоха: Средњoвековна
Култура: Словенска
Ближе датовање: 9-10. век
Димензије: H 21.9; R 20 cm
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); С. Фидановски, Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат. СВ 18; Г. М. Вујовић, Прилог проучавању раносредњовековних слојева унутар античког Понтеса, Ђердапске свеске IV, Cahiers des Portes de Fer/CPF IV, 1987, 118-122; за исти локалитет, уп. иЂердапске свеске / Cahiers des Portes de Fer /CPF/, I/1980, II/1984.

Опис

Велика, конична посуда, широког отвора, без дршки, рађена на витлу, украшена урезаним, равним или таласастим линијама, груписаним у паралелне низове, карактеристична је за средњовековни период.

Средњовековно насеље крај Трајановог моста / Pontes (Костол): систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, М.Гарашанин-М.Васић-Г.М.Вујовић)