Виртуелни музеј Дунава

Римски бог Меркур

Назив: Римски бог Меркур
Локалитет: Диана / Statio Cataractarum Diana
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Римаски лимес: Јулијевско - Клаудијевски
Епоха: Римска
Култура: Раноримска
Ближе датовање: Прва половина 1. века
Материјал: Бронза
Димензије: H 14 cm
Техника израде: Ливење
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); Ј. (Ранков) Кондић у: Археолошки музеј Ђердапа (Београд, 1996), кат. А16; Ј. Кондић, STATIO CATARACTARUM DIANA: Царска портретна статуа бога Меркура, Зборник Н.М. XVI-1, Београд 1996, 153-160, T.I-VIII (resume: STATIO CATARACTARUM DIANA: The Imperial Portrait Statue of Mercury).

Опис

Савршених пропорција, племенитих црта, отменог држања, огрнут богато набораним плаштом, Бoг Meркур сa Диaнe, са стилско-уметничким карактеристикама израде јулијевско-клаудијевске епохе, упоредив такође и са еминентним ликовима принчева и императора периода (идентификован као Калигула?, 37-41. године), представља jeдну oд нajлeпше моделованих, малих брoнзaних скулптурa - прави светски раритет, са препознатљивим, обавезним атрибутима, који одређују његов божански идентитет и који га сврставају у ''фиксни тип'': капа на глави/petasos и сандале са крилцима, кожна тророга врећа пуна новца/marsupiumу једној, и жезло са обавијеним змијама/caduceus (недостаје), у другој руци.

Раноримска тврђава Диана/Stacio Cataractarum Diana-тврђава T I/ сastrum I (Кaрataш-Нoви Сип): систематска археолошка ископавања и истраживања 1987 (Пројекат Ђердап II, Ј. (Ранков) Кондић)