Виртуелни музеј Дунава

Римски бог Аполон

Назив: Римски бог Аполон
Локалитет: Диана / Statio Cataractarum Diana
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Римски лимес: Трајан -Хадријан
Епоха: Римска
Ближе датовање: 1-2. век
Материјал: Мермер фине структуре, бео
Димензије: H 23 cm
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); Ј. (Ранков) Кондић у: Археолошки музеј Ђердапа (Београд, 1996), кат. A8

Опис

Фрагментована скулптура римског бога Аполона у фином, белом мермеру, стилски урађена у препознатљивим традицијама римског класицизма.

Раноримска тврђава Диана/Stacio Cataractarum Diana-тврђава T I-II/ сastrum I-II (Кaрataш-Нoви Сип): систематска археолошка ископавања и истраживања 1987 (Пројекат Ђердап II, Ј.(Ранков) Кондић)