Виртуелни музеј Дунава

Копча за појас

Назив: Копча за појас
Локалитет: Текија / Transdierna
Место/Област: Текија, Ђердап
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Римска
Ближе датовање: друга половина 1. века
Материјал: Сребро
Димензије: R. 4 cm
Техника израде: Ливење, искуцавање
Библиографија:

Mano-Zisi Đ. 1957. Nalaz iz Tekije, Beograd

Popović I.1994. Antičko srebro u Srbiji, Beograd

Ratković D. 2007. In. Balkani, Antiche civilita tra il Danubio e l Adriatico, (eds. T. Cvjetićanin, G. Gentili, V. Krstić), Milano 2007

Опис

Копча за појас кружног облика, са шарниром на наличју. На спољној површини копче налазе се три профилисана круга са централним делом у облику кружног дугметастог испупчења. На најширем пољу између концентричних кругова налази се пунцирани натпис: VII R I. G. V A L II R IV S. C R II S C II S..