Виртуелни музеј Дунава

Икона подунавског коњаника

Назив: Икона подунавског коњаника
Локалитет: Београдска тврђава
Место/Област: Београд
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Антика
Култура: Римска
Материјал: Мермер
Димензије: W 13,5 cm, H 19,5 cm;
Техника израде: Резање
Библиографија: Поповић, И. 1983 Споменици култа подунавских коњаника из Народног музеја у Београду, Зборник Народног музеја, XI-1

Опис

Плоча правоугаоног облика подељена у три рељефна фриза. У горњем: попрсје жене између попрсја два мушкарца, лево и десно по једна мушка фигура са рибом у рукама, у угловима бисте Сола и Луне. У средишњем: богиња између два коњаника, у горњем левом углу је женска фигура, а у десном мушка. У доњем: петао на кругу, жена, два човека, и три вазе изнад овна.