Виртуелни музеј Дунава

Херкул са Телефом

Назив: Херкул са Телефом
Локалитет: Београдска тврђава
Место/Област: Београд
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Римска
Ближе датовање: 3. век
Материјал: Мермер
Димензије: H 83,5 cm
Техника израде: Клесање
Библиографија: Грбић М.1958, Одабрана грчка и римска пластика у Народном музеју, Београд, Срејовић Д., Цермановић - Кузмановић, А. 1987, Римска скулптура у Србији, Београд

Томовић, М. 1992, Roman Sculpture in Upper Moesia, Beograd

Опис

Статуа нагог Херкула постављена је на профиловано призматично постоље, трапезоидне основе. Тeжина тела фигуре почива на десној нози, лева је повучена у страну. Херкулу недостаје десна рука до средине надлактице. На левој руци, прекривеној лављом кожом, држи Телефа. Телеф обема рукама држи прсте ногу; већи део леве руке недостаје. Поред Херкулових ногу стоји животиња; недостају јој глава и већи део врата.