Виртуелни музеј Дунава

Модел праисторијске куће

Назив: Модел праисторијске куће
Локалитет: Карабурма и Роспи Ћуприја
Место/Област: Карабурма, Београд
Хронологија: 2000 п.н.е. - 1000 п.н.е.
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: бронзано доба
Култура: Жутобрдска култура
Ближе датовање: око 1500. г. пре н.е.
Материјал: печена глина
Димензије: 7.2 x 6.8 x 6 cm
Библиографија: Петровић Бисенија и други. Музеј града Београда, ур. Сеферовић Нада. Београд: Музеј града Београда, 2003.

Опис

Модел куће откривен у урни спаљеног покојника. Веома занатски вешто изведен модел несумњиво приказује верну копију оновремене куће. По начину орнаментисања припада жутобрдској култури, најимпресивнијој орнаменталној појави тог времена. Складно и маштовито урезана орнаментика испуњена је белом инкрустацијом.