Виртуелни музеј Дунава

Силос на Дорћолу

Назив: Силос на Дорћолу
Аутор: Радомир Дамјановић Дамјан
Место/Област: Београд
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Ближе датовање: 1996.
Димензије: 63,6 x 68,5 cm
Техника израде: Суви пастел на папиру
Библиографија: Поклон збирка Драгослава Дамјановића, 2011, група аутора

Опис

Силос на Дорћолу