Виртуелни музеј Дунава

Римска глеђосана лампа

Назив: Римска глеђосана лампа
Место/Област: Београд (Кнез Михајлова улица)
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: римска
Ближе датовање: крај 3 - почетак 4. века
Материјал: керамика
Димензије: H 6; W 8; L 11cm
Техника израде: ливење, ковање, цизелирање
Библиографија:

Опис

Римска глеђосана касноантичка лампа зелене боје откривена је приликом земљаних радова у Кнез Михаиловој улици.