Виртуелни музеј Дунава

Варваризован тремис Хонорија

Назив: Варваризован тремис Хонорија
Место/Област: Каструм Нове (Чезава) / Голубац
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Касна антика
Култура: Римска
Ближе датовање: Прва деценија 5. века (?)
Материјал: Злато
Димензије: Diameter 14,10 mm,
Техника израде: Ковање
Библиографија: М. Васић, Чезава - castrum Novae, Старинар 33-34, 1982-3 (1984): 91-122; М. Васић, Златни и сребрни новац касне антике (284-450), Београд 2008: 115.

Опис

Варваризован тремис Хонорија

Аверс: DNHORI (sic!)-SPFAVG, Попрсје надесно. На глави дијадема.

Реверс: VICTORIA -VSTOAVИ (sic!), у исечку, COИOB (sic!). Викторија стоји спреда, држи венац и крст.

Tежина 1,27 г