Виртуелни музеј Дунава

Тањир за јаја

Назив: Тањир за јаја
Место/Област: Луч, Барања
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Етнографски музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Хрватска, католичка, сеоска
Материјал: Дрво
Димензије: Girth 27 cm
Техника израде: Траксловање

Опис

Од крушковог дрвета. Округлог облика. На средини има округло удубљење, а около 12 мањих удубљења јајастог облика који служе за стављање јаја. Између сваког удубљења урезане су мале розете. около тањира налази се широка трака на којој су тракасто урезане шаре испресецане именима: Божо, Марко, Магда, Марта. Тањир је постављен на четири мале пирамидасте ноге. Служи за држање ускршњих јаја.