Виртуелни музеј Дунава

Бронзана уљана светиљка

Назив: Бронзана уљана светиљка
Локалитет: Текија / Transdierna
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Римски лимес: Флавијевци-Трајан
Епоха: Римска
Ближе датовање: 1-2. век
Материјал: Бронза
Димензије: L 10; W 4.6; H 3 cm
Техника израде: Ливење
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (кат. у припреми за штампу);
А. Ц. Кузмановић - А. Јовановић, ТЕКИЈА, Београд
2004, кат.3

Опис

Крушколика, са листоликом дршком и угластим кљуном, са два главна, већа и неколико мањих отвора на диску и кљуну.

Римска тврђава са насељем Transdierna/Текија: систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап I, проф. др А. Ц. Кузмановић)