Виртуелни музеј Дунава

Раноримске луксузне посуде terra sigillata форма

Назив: Раноримске луксузне посуде terra sigillata форма
Локалитет: Текија / Transdierna
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Римску лимес: Флавијевци-Трајан-Хадријан
Епоха: Римска
Ближе датовање: 1-2. век
Материјал: Црвено бојена најфинија глина
Димензије: Dia 19.2; H 2. 5 cm
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); А. Ц. Кузмановић - А. Јовановић, ТЕКИЈА, Београд 2004, кат.45.

Опис

Мања плитка посуда – тањир, од најфиније глине црвене боје печења / terra sigillata, украшен по ободу аплицираним, симетрично распоређеним вегетабилним орнаментом, представља само једну од великог броја пронађених како у склопу тврђаве и насеља Transdierna/Текија, тако и дуж обале Дунава, у свим (рано)римским положајима и станицама.

Римска тврђава са насељем Transdierna/Текија: систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап I, проф. др А. Ц. Кузмановић).