Виртуелни музеј Дунава

Лумакела фосилизованих главоножаца (Procerites procerus, Calliphylloceras sp.)

Назив: Лумакела фосилизованих главоножаца (Procerites procerus, Calliphylloceras sp.)
Место/Област: Рт Гребен на Дунаву, Ђердапска клисура, источна Србија
Хронологија: пре 10000 п.н.е. -
Музеј: Природњачки музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Средња јура, пре око 176-160 милиона година
Ближе датовање: Клауска фација, пре око 167-160 милиона година
Материјал: Фосилизованe љуштурe
Димензије: 15 х 11 х 9 cm
Библиографија:

Михајловић М., 1969: Клауска амонитска фауна догера околине Доњег Милановца (ист. Србија). Гласник Природњачког музеја у Београду, А, 24:45-84

Maran A., 2008: Mente et malleo. Prirodnjački muzej, Alta Nova, d.o.o., 21-23, Beograd

Опис


                

Из музејских збирки