Виртуелни музеј Дунава

Римски коњички парадни шлем

Назив: Римски коњички парадни шлем
Локалитет: Брза Паланка / Egeta
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Rimski limes: Трајан-Хадријан
Епоха: Римска
Ближе датовање: 1-2. век
Материјал: Легура бакра, калаја и гвожђа са позлатом и детаљима од стаклене пасте
Димензије: H 22 cm, W 20 cm
Техника израде: Ливење, ковање, искуцавање, цизелирање, полирање, каљење, пресовање
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада каталога колекција у припреми за штампу); П. Петровић, Римски парадни шлем из Брзе Паланке (Egeta), Зборник НМ, XV-1, Београд 1994, 97-106, сл.1.

Опис

Део римског дводелног пaрaдног вojног шлeма, луксузне израде, припада типу церемонијалних римских шлемова са покретном маском (недостаје, као и највећи део калоте шлема), коју су носили римски коњаници.

Римска тврђава са насељем Egeta/Брза Паланка, случајан налаз. За систематска археолошка ископавања и истраживања, вид. др П. Петровић уЂердапске свеске II/1984, 153-159 (CPF-Cahiers des Portes de Fer).