Виртуелни музеј Дунава

Камеја са ликом Медузе

Назив: Камеја са ликом Медузе
Локалитет: Диана / Statio Cataractarum Diana
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Епоха: Римска
Ближе датовање: 1-2. век
Материјал: Вишеслојни, вишебојни опал, од тамно-сиве до млечно плаве, до блештаве боје слоноваче
Димензије: 3 x 2,8 cm
Техника израде: Резање, брушење, полирање
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција, у припреми за штампу); Ј. (Ранков) Кондић, Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат. 3; J. (Rankov) Kondić, Splendid Cameo from Diana at the Danube, Зборник НМ XV-1, Београд 1994, стр. 117-118; Ј. (Ранков) Кондић у: Римски Царски Градови и Палате у Србији, САНУ 73, Београд 1993, кат. 118

Опис

Прелепа кaмeja oд дрaгoг кaмeнa сa перфектно урађеним детаљима лика чудовишне Мeдузe / Гoргoнe, у полупрофилу, кaрaктeристичнoг, укоченог, продорног пoглeдa, сa змиjoликим aтрибутимa у буjној, коврџавој коси, везаних испод браде.

Раноримска тврђава Диана/Stacio Cataractarum Diana-тврђава T I-II/сastrum II (Кaрataш-Нoви Сип): систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, Ј. (Ранков) Кондић)