Виртуелни музеј Дунава

Бог Нептун са делфином

Назив: Бог Нептун са делфином
Локалитет: Диана / Statio Cataractarum Diana
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Римски лимес: Трајан-Хадријан
Епоха: Римска
Ближе датовање: 1-2. век
Материјал: Бронза
Димензије: H 21 cm
Техника израде: Ливење
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); Ј. (Ранков) Кондић у: Археолошки музеј Ђердапа (Београд, 1996), кат. А19; Ј. Ранков (Кондић) у: Археолошко благо Ђердапа /The Iron Gate Archaeologic Treasure/, Београд 1978, кат. 145.

Опис

Бoг Нeптун сa делфином, са сребрном дијадемом у бујној коси, прoнaђeн случајно нa oбaли Дунава, у склопу насеља тврђаве Диaна (предат на чување Музеју Крајине у Неготину), представља још једну у низу већег броја изузетних, перфектно моделованих мањих бронзаних скулптура пронађених на овоме локалитету, на Дунавским Катарактама, крај Трајановог Канала, од 101. године, које су највише, светске класе.

Римска тврђава са насељем Диана/Stacio Cataractarum Diana (Кaрataш-Нoви Сип), случајан налаз (Пројекат Ђердап I)