Виртуелни музеј Дунава

Глава оца императора Трајана

Назив: Глава оца императора Трајана
Локалитет: Костол - Pontes / Transdrobeta
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Римска
Ближе датовање: крај 1. века
Материјал: Бронза
Димензије: H 29 cm, W 22,7 cm
Техника израде: Ливење
Библиографија:

Popović Lj., 1987. Classical Portraiats in Yugoslavia (N. Cambi, I. Popović, Lj. Popović, D. Srejović eds.), Beograd.

Ratković D. 2007, In. Balkani, Antiche civilita tra il Danubio e l Adriatico, (eds. T. Cvjetićanin, G. Gentili, V. Krstić), Milano

Опис

Портрет зрелог човека, изразитих карактерних црта, наглашене посебности, далеко је од идеализације лика. Истинитост и реализан у моделовању доведен је до своје крајности истинског одраза карактера и природе модела. У натуралистичном духу изразито су верно представљене црте лица и сви детаљи; лице обријано без браде, истакнуте боре, стиснуте усне, правилан нос. Коса је кратка, распоређена у више праменова, уоквирује чело и пада на слепоочнице. Обрве су реалистички наглашене. Поглед je усмерен унапред.

Портрет је био део статуе која је стајала на Трајановом мосту заједно са другим статуама. Третман лика, подаци о траговима позлате могућ само на статуетама самог цара или чланова његове породице говоре да је реч о портрету високе личности. Овај портрет се идентификује са портретом Трајановог оца по карактеристикама и сличности са портретом који се чува у Уметничком музеју у Женеви. Међутим, постоји имишљење да je реч о портрету Трајановог пратиоца и преторијанског префекта Клаудија Ливијанa (Claudius Livianus).

По стилским карактеристикама, овај портрет припада групи врхунских примерака римске портретне бронзане пластике на крају I века и један је од најбољих представника веристичког стила у римској портретној пластици.