Виртуелни музеј Дунава

Надвратник са ктиторским натписом

Назив: Надвратник са ктиторским натписом
Локалитет: Београдска тврђава
Место/Област: Београд
Хронологија: 1400 - 1500
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: средњи век
Ближе датовање: око 1410. године
Димензије: 83 x 47 x 24 cm
Библиографија: Бисенија Петровић и др., Музеј града Београда, ур. Сеферовић Нада, Београд: Музеј града Београда, 2003.

Опис

Део мермерног надвратника цркве са ктиторским натписом деспота Стефана Лазаревића откривен је на Доњем граду Београдске тврђаве. Текст натписа исклесан је веома декоративним словима и лигатурама, карактеристичним за писање на хартији, што овом предмету даје својства уметничког дела високе категорије. Натпис говори о доградњама и обновама цркве које је предузео деспот Стефан Лазаревић.