Виртуелни музеј Дунава

Предмет од печене глине

Назив: Предмет од печене глине
Локалитет: Винча
Место/Област: Винча, Београд
Хронологија: 8000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Неолит
Епоха: Млађе камено доба
Култура: Винчанска
Ближе датовање: 5. миленијум п.н.е.
Материјал: Печена глина
Димензије: L 2 cm
Техника израде: Ручно
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006.

Опис

Фрагментован предмет од печене глине, са две перфорације по средини.