Виртуелни музеј Дунава

Сребрни појас тип Мраморац

Назив: Сребрни појас тип Мраморац
Локалитет: Винча
Хронологија: 1000 п.н.е. - 1 н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Халштат
Епоха: Праисторија
Ближе датовање: Средина 5. века п.н.е
Материјал: Сребро
Димензије: L-113 cm
Техника израде: Ливење, искуцавање
Библиографија: Silber der Illyrer und Kelten im Zentralbalkan, 2004

Опис

Појас фрагментован у три дела. Орнаментисан мотивима свастике, палемете и пешчаног сата у техници искуцавања.