Виртуелни музеј Дунава

Шлем илирско-грчког типа

Назив: Шлем илирско-грчког типа
Место/Област: Непознато налазиште на Дунаву
Хронологија: 1000 п.н.е. - 1 н.е.
Музеј: Историјски музеј Србије
Држава: Србија
Период: старије гвоздено доба
Ближе датовање: 5 век п.н.е.
Материјал: бронза
Димензије: W 20, L 22, H 24 cm
Техника израде: ливење
Библиографија: Пeтaр Пoп-Лaзић, Грчкo-илирски шлeм, Вeсник Вojнoг музeja, Бeoгрaд 1984.

Опис

Шлем илирско-грчког типа са трапезоидним отвором и парагнатидама. По дужини калоте су два паралелна ребра. Ивица задње стране шлема је извијена ка споља.