Виртуелни музеј Дунава

Бронзана скулптура бога Јупитера

Назив: Бронзана скулптура бога Јупитера
Локалитет: Текија / Transdierna
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Римси лимес: Трајан-Хадријан
Епоха: Римска
Ближе датовање: 1-2. век
Материјал: Бронза
Димензије: H 10 cm
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); А. Ц. Кузмановић - А. Јовановић, ТЕКИЈА, Београд 2004.

Опис

Мала, одлично очувана нага скулптура бога, у карактеристичној пози, урађена у најбољим традицијама римског класицизма.

Римска тврђава са насељем Transdierna / Текија: систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап I, проф. др А.Ц. Кузмановић)