Виртуелни музеј Дунава

Бравуре са Дунава (Дорћол, Јалија)

Назив: Бравуре са Дунава (Дорћол, Јалија)
Аутор: Радомир Дамјановић Дамјан
Место/Област: Београд
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Ближе датовање: 1990.
Димензије: 49,5x34,5 cm
Техника израде: Суви пастел на папиру
Библиографија: Поклон збирка Драгослава Дамјановића, 2011, група аутора

Опис

Скица са Дунава, Дорћол, Јалија.