Виртуелни музеј Дунава

Пар наушница са једном јагодом

Назив: Пар наушница са једном јагодом
Место/Област: Висока Раван / Брестовик, Општина Гроцка
Хронологија: 1200 - 1300
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Епоха: Средњни век
Култура: Византијска
Материјал: Бронза
Димензије: R links 3,5 cm; D. bead 2,6 x 2,6 cm
Техника израде: Ливење
Библиографија: M. Ćorović-Ljubinković, La nécropole slave de Brestovik - Rapport préliminaire des fouilles en 1953 - 1954, AI II, Beograd 1956, 136, fig. 4 i 5.

Опис

Пар наушница од бронзе са једном шупљом биконичном јагодом. Карике на оба краја стањене, начињене су од релативно дебље жице кружног пресека. Уз један, нешто више стањени крај карике постављена је јагода; узана трака између купастих половина украшена је низом од 11 равномерно распоређених крупних гранула. Прелаз између купастих половина и узане траке са гранулама, наглашен је у виду псеудофилигранске, двоструко упредене жице. Имитацијом двоструко упредене филигранске жице, украшене су површине оба купаста дела. Јагоде су на крајевима фиксиране за карику намотајима који имитирају двоструко упредену филигранску жицу.