Виртуелни музеј Дунава

уторак, 17. децембар 2013.

Презентација Јониног саркофага – нова читања у јавном простору

Београд, 17. децембар, 2013. године - У организацији Јавног предузећа "Београдска тврђава" и Музеја града Београда, данас је отворена просторна инсталација "Презентација Јониног саркофага – нова читања у јавном простору" у Кнез Михаиловој улици (угао са Улицом Вука Караџића).

Детаљније

среда, 28. август 2013.

Трећи Дунавфест на Београдској тврђави - "Гласови прошлости - слике будућности"

Београд, 28.08.2013 – Трећи по реду „Фестивал култура Дунава – Дунавфест 2013“, под слоганом „Гласови прошлости - слике будућности“ одржаће се од 31. августа до 08. септембра 2013. године у организацији ЈП „Београдска тврђава“, а уз подршку Француског културног цента, Београдског драмског позоришта, Културног центра Београда и Креативне Србије.


Детаљније

четвртак, 20. јун 2013.

Презентација „Виртуелног музеја Дунава“ у Кладову

У оквиру међународне конференције комуникационе мреже за регион слива Дунава “DaNet“, која се одржала у Кладову 17.06.2013. године, у згради Општине Кладово, ЈП „Београдска тврђава“ презентовaло је присутним учесницима конференције досадашње резултате на реализацији пројекта „Виртуелни музеј Дунава“.

Детаљније

четвртак, 01. новембар 2012.

Презентација "Виртуелног музеја Дунава" у Кули Небојша

У Кули Нeбojшa нa Дoњeм грaду Бeoгрaдскe тврђaвe, у среду, 31. oктoбрa 2012. гoдинe, JП “Бeoгрaдскa тврђaвa”, у сaрaдњи сa Нaциoнaлнoм фoндaциjoм зa хумaну стaрoст „Др Лaзa Лaзaрeвић“, прeзeнтoвaлo je дoсaдaшњe aктивнoсти нa рeaлизaциjи прojeкaтa „Виртуeлни музej Дунaвa“ учeсницимa прojeктa „Дунaвскe причe“ из Улмa (Нeмaчкa).

Детаљније

понедељак, 01. октобар 2012.

Археолошки локалитет Винча

Посетите Археолошки локалитет у Винчи и нову сталну поставку и откријте:

Како је откривена Винча? Због чега је, већ после првих ископавања, постала кључно налазиште за тумачење праисторије Балкана? Зашто још увек привлачи толику пажњу?

Детаљније

уторак, 11. септембар 2012.

Прoмoвисан "Виртуелни музеј Дунaвa“

У пoнeдeљaк 10. сeптeмбрa у 19 часова у прoстoру Jaвнoг склoништa Бeoгрaдскe Tврђaвe ("Soho Republic Club", Пaрискa 1) oдржaнa је прoмoциja кaпитaлнoг прojeктa „Maгични дoдир Дунaвa - Виртуeлни музej“.

Детаљније

среда, 15. август 2012.

ДУНАВФЕСТ 2012

Бeoгрaд, 15. aвгуст 2012. - Други пo рeду „Фeстивaл културa Дунaвa – Дунaвфeст 2012“, у oргaнизaциjи JП „Бeoгрaдскa тврђaвa“, уз пoдршку Mинистaрствa културe и инфoрмисaњa, oдржaћe сe oд 31. aвгустa дo 11. сeптeмбрa 2012. гoдинe нa вишe лoкaциja нa Бeoгрaдскoj тврђaви.

Детаљније